Artikkelit

Lk- ja pk-hollanninpaimenkoirien eroja tilastojen valossa

Kerään dataa tilastoitavaksi ihan kaikenlaisista aiheista – useimmiten julkisesti saatavien tietojen tai omien havaintojeni kautta, mutta joskus myös talkoisiin osallistuvien koiranomistajien avulla. Kokoan valmistuneita, päivityksen alla olevia tilastoja tänne sitä mukaan kun niitä saan pyöräytettyä. Syvempiä analyyseja saattaa silloin tällöin löytyä esim. blogin puolelta. Yksittäisten koirien nimiä tällä sivulla ei tulla koskaan mainitsemaan, ja tilastoharhaa pyritään välttämään julkaisemalla tietoja vasta kun aineistoa on tarpeeksi. Lukumäärät mainittu kussakin osassa erikseen.

Valitettavasti tällä hetkellä tämä sivu käsittelee vain lyhyt- ja pitkäkarvaisen muunnoksen eroja. Karkeakarvoista minulla ei ole kaikilta osin yhtä täydellisiä tietoja, joten jätän niiden tilastoinnin suosiolla muunnoksen harrastajille.

Huom! Jos etsit täällä ennen listattuja tilastoja suomalaisesta luonnetestistä, lue tämä artikkeli.


Lonkkaniveldysplasia

Lonkkakuvaustuloksia kaikkialta maailmasta: ~1600 pitkäkarvaa ja ~4500 lyhytkarvaa. Kuvaustulokset on pisteytetty indeksointia varten tilastossa niin, että A on viisi pistettä, B on neljä pistettä jne. FCI:n ohjeistuksessa A tai B-arvosanan saa lonkka, jonka Norberg-aste on n. 105 tai yli, joten joitakin ulkomaisia tuloksia on jouduttu mukauttamaan alaspäin tämän selkeyttämiseksi (tietyissä maissa arvosanan A voi saada jopa Norberg-asteella <100).

Lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira

2010 lähtien syntyneet koirat
Lonkkavikaprosentti 5
Pisteytysten keskiarvo4.66
Lonkkavikaprosentti Suomi12
Pisteytysten keskiarvo Suomi4.53
2000-2009 syntyneet koirat
Lonkkavikaprosentti 8
Pisteytysten keskiarvo4.58
Lonkkavikaprosentti Suomi12
Pisteytysten keskiarvo Suomi4.63

Pitkäkarvainen hollanninpaimenkoira

2010 lähtien syntyneet koirat
Lonkkavikaprosentti 14
Pisteytysten keskiarvo4.43
Lonkkavikaprosentti Suomi28
Pisteytysten keskiarvo Suomi4.08
2000-2009 syntyneet koirat
Lonkkavikaprosentti 18
Pisteytysten keskiarvo4.29
Lonkkavikaprosentti Suomi33
Pisteytysten keskiarvo Suomi3.93

Välimuotoinen lanne-ristinikama (LTV)

Välimuotoinen lanne-ristinikama on vielä hyvin vaikea tilastoinnin aihe, sillä virallisia lausuntoja on annettu vasta vähän aikaa ja vain muutamassa Euroopan maassa. Ristiluun alueen muutoksia on kuitenkin tavattu Suomessa koko rodun olemassaolon ajan, ja etenkin epäsymmetriset versiot voivat olla haitallisia koiran hyvinvoinnille.

Suomessa käytetään asteikkoa LTV0 (ei muutoksia), LTV1 (jakautunut ristiluun keskiharjanne tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne), LTV2-3 (symmetrinen ja epäsymmetrinen välimuotoinen nikama) ja LTV4 (ylimääräinen tai puuttuva viimeinen lannenikama). Joitakin maakohtaisia eroja arvostelussa on, esimerkiksi ylimääräisiä tai puuttuvia nikamia ei toistaiseksi luokitella välimuotoisiksi nikamiksi kaikkialla, eli niistä ei juurikaan saa tietoa Suomen ulkopuolelta.

Tällä hetkellä LTV-tilastossa on ~1300 lk- ja pk-hollanninpaimenkoiraa.

Lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira

Suomi
Vailla huomautettavaa83%
Ei muutoksia, tai vain lievä muutos91%
Välimuotoiset nikamat LTV2 & 35%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia4%
Kaikki, myös epäviralliset
Vailla huomautettavaa86%
Ei muutoksia, tai vain lievä muutos90%
Välimuotoiset nikamat LTV2 & 37%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia2%

Pitkäkarvainen hollanninpaimenkoira

Suomi
Vailla huomautettavaa91%
Ei muutoksia, tai vain lievä muutos96%
Välimuotoiset nikamat LTV2 & 33%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia
Kaikki, myös epäviralliset
Vailla huomautettavaa92%
Ei muutoksia, tai vain lievä muutos97%
Välimuotoiset nikamat LTV2 & 33%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia1%

Kuolinsyyt ja -iät

Tähän tilastoon on kerätty lyhyt- ja pitkäkarvaisten kuolinsyitä ja -ikiä kaikkialta maailmasta. Tällä hetkellä tilasto käsittää ~2200 kuolinaikaa ja ~1200 kuolinsyytä, joka antaa jo hyvän kuvan muunnosten keskimääräisistä kuolini’istä ja tavallisimmista kuolinsyistä.

Lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira

Keskimääräinen kuolinikä

8.5 vuotta

Mediaani kuolinikä

9.3 vuotta

OsuusKuolinsyytKa. kuolinikä
18%Kasvainsairaudet, syöpä8.7
16%Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)14.4
13%Tapaturma tai liikennevahinko3.3
12%Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi4.2
7%Selkäsairaus7.6
6%Luusto- tai nivelsairaus5.8
5%Lopetus ilman sairauden diagnoosia7.3
4%Muu sairaus5.9
3%Maksan- tai ruoansulatuskanavan sairaus5.9
3%Hermostollinen sairaus5.1
  • 77% elänyt yli 4-vuotiaaksi
  • 62% elänyt yli 7-vuotiaaksi
  • 45% elänyt yli 10-vuotiaaksi
  • 19% elänyt yli 13-vuotiaaksi
Survivorship curve

Pitkäkarvainen hollanninpaimenkoira

Keskimääräinen kuolinikä

9.2 vuotta

Mediaani kuolinikä

10.1 vuotta

OsuusKuolinsyytKa. kuolinikä
25%Kasvainsairaudet, syöpä9.3
17%Vanhuus (luonnollinen tai lopetus)12.8
10%Tapaturma tai liikennevahinko3.8
7%Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus6.2
5%Lopetus ilman sairauden diagnoosia8.5
4%Selkäsairaus7.0
4%Luusto- tai nivelsairaus7.6
3%Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi3.8
3%Muu sairaus6.6
3%Sydänsairaus7.2
  • 86% elänyt yli 4-vuotiaaksi
  • 73% elänyt yli 7-vuotiaaksi
  • 50% elänyt yli 10-vuotiaaksi
  • 14% elänyt yli 13-vuotiaaksi
Survivorship curve

MH-luonnekuvaus

MH-kuvauksen tuloksia voidaan tilastoida useamman maan kannasta, sillä testi on käytössä liki kaikissa Pohjoismaissa. Hollanninpaimenkoirien kuvauspöytäkirjoja on saatavissa Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Yhteensä koiran käyttäytymistä testissä kuvataan 33:ssa momentissa, mutta pisteet voidaan jakaa esimerkiksi viiteen eri momenteista yhdistettyyn viralliseen osa-alueeseen: sosiaalisuus, rohkeus/uteliaisuus, leikkisyys, kiinnostus taka-ajoon ja aggressiivisuus. Näiden lisäksi MH-kuvauspöytäkirja ottaa kantaa moneen muuhunkin ominaisuuteen, kuten äänien käsittelyyn, paineensieto- ja rauhoittumiskykyyn.

MH:ssa jokainen momentti pisteytetään välillä 1-5, joista suurin luku merkitsee aina suurinta reaktiota. Loppupistemäärää ei ole, eikä testissä ole hyväksytty/hylätty vaihtoehtoja. Keskeytetyn testin saa uusia. Tilastossa on tällä hetkellä mukana yhteensä ~700 hollanninpaimenkoiraa Pohjoismaiden laajuudelta.

Lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira

Suomika.
Sosiaalisuus3.4
Rohkeus/uteliaisuus3.8
Leikkisyys3.6
Kiinnostus takaa-ajoon2.5
Aggressiiviset reaktiot1.6
Ampuminen2.4
Aktiviteetti3.2

Pitkäkarvainen hollanninpaimenkoira

Suomika.
Sosiaalisuus3.3
Rohkeus/uteliaisuus3.3
Leikkisyys3.2
Kiinnostus takaa-ajoon2.2
Aggressiiviset reaktiot1.3
Ampuminen3.2
Aktiviteetti3.0