1160
Lisämateriaalit

Mitä linjaa kasvatan?

Lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira on jakautunut käyttölinjaan ja ns. perinteiseen tai puhtaaseen linjaan. Varsinaista näyttelylinjaa ei voi sanoa olevan olemassa, vaan perinteisempi tyyppi on soveltuvampi esim. paimennukseen ja yleiskoiraksi. Käyttölinja perustuu KNPV-sukulinjoihin ja belgianpaimenkoira malinoiseihin, ja sen edustajat soveltuvat yleisesti ottaen kaikkein vaativimpiin lajeihin ja tehtäviin. “Tavallisiin” koiraharrastuksiin ja kansallisiin palveluskoiralajeihin pääsee lyhytkarvan kanssa yleensä helposti kiinni sukulinjasta huolimatta.

Puhdaslinjainen pitkäkarvainen hollanninpaimenkoira poikkeaa lyhytkarvoista merkittävästi matalamman viettitasonsa ja herkkyytensä kautta. Lisäksi ääniarkuus on huomattavasti yleisempää pitkäkarvaisessa muunnoksessa. Pikkuhiljaa muunnoksessa on kuitenkin nähtävissä etenevissä määrin myös luonteeltaan enemmän lyhytkarvaisia sukulinjoja muistuttavia lyhytkarvasukuisia pitkäkarvoja, jotka vastapainoksi vaativat omistajaltaan enemmän myös koulutuksellisesti.

Voimakas linjautuminen ilman linjojen ajoittaista sekoittamista on populaation monimuotoisuudelle haitallista, eikä ääriominaisuuksien tavoittelu missään päässä mielestäni kuulu hyvään jalostuskäytäntöön. Vaikka en jalostustyössäni ole sitoutunut, tai mielelläni lajittele koiriani mihinkään tiettyyn linjaan, rodun monimutkaisen nykytilanteen takia koen tarpeelliseksi selventää omia mieltymyksiäni näillä sivuilla myös linjoihin perustuen.

Molemmat kantanarttuni olivat lyhytkarvataustaisia pitkäkarvoja, ja tälle pohjalle olen lähtenyt jalostustyötäni rakentamaan. Kasvatustyöhöni sopivimmat koirat ovat useimmiten löytyneet lyhytkarvojen käyttölinjasta, suoraan KNPV-linjasta tai voimakkaasti lyhytkarvataustaisista pitkäkarvoista. Vain ensimmäisen pentueeni isä on ns. puhdas pitkäkarva, mutta tätä koiratyyppiä tulen tuskin enää uudelleen käyttämään. Karvan pituudesta riippumatta kasvattini edustavat pääasiassa lyhytkarvasukuja ja lyhytkarvojen käyttölinjaa n. 50-90% osuudella.

Eri linjojen perusominaisuudet ja käyttötarkoitus kannattaa pitää mielessä pentua tiedustellessa, jotta oikeantyyppinen koira voi löytää oikean omistajan. Kerron kysyttäessä mielelläni lisää siitä, mitä etuja koen muunnosten ja sukulinjojen sekoittamisesta rotuun saavani!