Kerään dataa tilastoitavaksi ihan kaikenlaisista aiheista – useimmiten julkisesti saatavien tietojen tai omien havaintojeni kautta, mutta joskus myös talkoisiin osallistuvien koiranomistajien avulla (eli jos sinulla on dataa esim. joistakin näistä aiheista, tiedät mailiosoitteeni! Tiedäthän?). Kiitos siitä! Kokoan valmistuneita, päivityksen alla olevia tilastoja tänne sitä mukaan kun niitä saan pyöräytettyä. Syvempiä analyyseja saattaa silloin tällöin löytyä esim. blogin puolelta. Yksittäisten koirien nimiä tällä sivulla ei tulla koskaan mainitsemaan, ja tilastoharhaa pyritään välttämään julkaisemalla tietoja vasta kun aineistoa on tarpeeksi (lukumäärät mainittu kussakin osassa erikseen).

Valitettavasti tällä hetkellä tämä sivu käsittelee vain lyhyt- ja pitkäkarvaisen muunnoksen eroja. Karkeakarvoista minulla ei ole kaikilta osin yhtä täydellisiä tietoja, joten jätän niiden tilastoinnin suosiolla muunnoksen harrastajille. Muutamia objektiivisia eroja luonteen osalta löytyy kuitenkin FAQ-artikkelista.

Lonkkaniveldysplasia

Lonkkakuvaustuloksia kaikkialta maailmasta: ~1600 pitkäkarvaa ja ~4500 lyhytkarvaa. Kuvaustulokset on pisteytetty indeksointia varten tilastossa niin, että A on viisi pistettä, B on neljä pistettä jne. FCI:n ohjeistuksessa A tai B-arvosanan saa lonkka, jonka Norberg-aste on n. 105 tai yli, joten joitakin ulkomaisia tuloksia on jouduttu mukauttamaan alaspäin tämän selkeyttämiseksi (tietyissä maissa arvosanan A voi saada jopa Norberg-asteella <100).

* FCI C-D-E tai OFA Borderline-Mild-Severe

Lyhytkarvainen 2010-

2010 lähtien syntyneet koirat:

Lonkkavikaprosentti *: 5
Pisteytysten keskiarvo: 4.66

2010 lähtien syntyneet Suomessa kuvatut:

Lonkkavikaprosentti: 12
Pisteytysten keskiarvo: 4.53

Lyhytkarvainen 2000-2009

2000-2009 syntyneet koirat:

Lonkkavikaprosentti: 8
Pisteytysten keskiarvo: 4.58

2000-2009 syntyneet Suomessa kuvatut:

Lonkkavikaprosentti: 12
Pisteytysten keskiarvo: 4.63

Lk lonkkavika% neljän vuoden jaksoissa

Pitkäkarvainen 2010-

2010 lähtien syntyneet koirat:

Lonkkavikaprosentti *: 14
Pisteytysten keskiarvo: 4.43

2010 lähtien syntyneet Suomessa kuvatut:

Lonkkavikaprosentti: 28
Pisteytysten keskiarvo: 4.08

Pitkäkarvainen 2000-2009

2000-2009 syntyneet koirat:

Lonkkavikaprosentti: 18
Pisteytysten keskiarvo: 4.29

2000-2009 syntyneet Suomessa kuvatut:

Lonkkavikaprosentti: 33
Pisteytysten keskiarvo: 3.93

Pk lonkkavika% neljän vuoden jaksoissa

Välimuotoinen lanneristinikama LTV

Välimuotoinen lanne-ristinikama on vielä hyvin vaikea tilastoinnin aihe, sillä virallisia lausuntoja on annettu vasta vähän aikaa ja vain muutamassa Euroopan maassa. Ristiluun alueen muutoksia on kuitenkin tavattu Suomessa koko rodun olemassaolon ajan, ja etenkin epäsymmetriset versiot voivat olla haitallisia koiran hyvinvoinnille.

Suomessa käytetään asteikkoa LTV0 (ei muutoksia), LTV1 (jakautunut ristiluun keskiharjanne tai muu pieni muutos), LTV2-3 (symmetrinen ja epäsymmetrinen välimuotoinen nikama) ja LTV4 (ylimääräinen tai puuttuva viimeinen lannenikama). Joitakin maakohtaisia eroja arvostelussa on, esimerkiksi ylimääräisiä tai puuttuvia nikamia ei toistaiseksi luokitella välimuotoisiksi nikamiksi kaikkialla, eli niistä ei juurikaan saa tietoa Suomen ulkopuolelta.

Tällä hetkellä LTV-tilastossa on ~800 lk- ja pk-hollanninpaimenkoiraa.

Lyhytkarvat, Suomi

Suomesta on kirjattu 212 virallista LTV-lausuntoa.

Vailla huomautettavaa: 83%
Ei muutoksia tai vain lievä muutos: 90%
Symmetrinen tai epäsymmetrinen välimuotoinen nikama: 6%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia: 4%

Lyhytkarvat, koko tilasto

Tässä on otettu huomioon myös tulokset muista maista sekä epäviralliset tiedot.

Vailla huomautettavaa: 84%
Ei muutoksia tai vain lievä muutos: 89%
Symmetrinen tai epäsymmetrinen välimuotoinen nikama: 8%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia: 3%

Pitkäkarvat, Suomi

Suomesta on kirjattu 98 virallista LTV-lausuntoa.

Vailla huomautettavaa: 89%
Ei muutoksia tai vain lievä muutos: 96%
Symmetrinen tai epäsymmetrinen välimuotoinen nikama: 4%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia: 

Pitkäkarvat, koko tilasto

Tässä on otettu huomioon myös tulokset muista maista sekä epäviralliset tiedot.

Vailla huomautettavaa: 90%
Ei muutoksia tai vain lievä muutos: 92%
Symmetrinen tai epäsymmetrinen välimuotoinen nikama: 4%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia: 1% 

Kuolinsyyt ja -iät

Tähän tilastoon on kerätty lyhyt- ja pitkäkarvaisten kuolinsyitä ja -ikiä kaikkialta maailmasta. Tällä hetkellä tilasto käsittää ~1900 kuolinaikaa ja ~1000 kuolinsyytä, joka antaa jo hyvän kuvan muunnosten keskimääräisistä kuolini’istä ja tavallisimmista kuolinsyistä.

Lyhytkarvainen, kuoliniät

Keskimääräinen kuolinikä kuukausissa: 97
Keskimääräinen kuolinikä vuosissa: 8.1

Mediaani kuolinikä vuosissa: 8.7

Lyhytkarvainen, kuolinsyyt

10 yleisintä kuolinsyykategoriaa ja niiden keski-iät vuosissa:

18% Kasvainsairaudet, syöpä 8.6
16% Tapaturma tai liikennevahinko 3.1
12% Lopetus käytös- ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi 4.3
12% Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 14.3
7% Selkäsairaus 7.3
6% Luusto- ja nivelsairaus 6.1
5% Kuollut tai lopetettu ilman sairauden diagnoosia 7.3
4% Maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus 5.4
3% Sydänsairaus 7.1
3% Hermostollinen sairaus 6.2

Lyhytkarvainen, survivorship curve

Molemmissa sukupuolissa:
75% elänyt yli 4-vuotiaaksi
59% elänyt yli 7-vuotiaaksi
42% elänyt yli 10-vuotiaaksi
17% elänyt yli 13-vuotiaaksi

Pitkäkarvainen, kuoliniät

Keskimääräinen kuolinikä kuukausissa: 109
Keskimääräinen kuolinikä vuosissa: 9.1

Mediaani kuolinikä vuosissa: 10.0

Pitkäkarvainen, kuolinsyyt

10 yleisintä kuolinsyykategoriaa ja niiden keski-iät vuosissa:

25% Kasvainsairaudet, syöpä 9.2
17% Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 12.9
11% Tapaturma tai liikennevahinko 3.7
7% Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 6.3
8% Kuollut tai lopetettu ilman sairauden diagnoosia 8.1
4% Selkäsairaus 6.8
3% Luusto- ja nivelsairaus 6.8
3% Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiröiden vuoksi 4.0
3% Sydänsairaus 7.1
3% Hermostollinen sairaus 10.7

Pitkäkarvainen, survivorship curve

Molemmissa sukupuolissa:
86% elänyt yli 4-vuotiaaksi
73% elänyt yli 7-vuotiaaksi
49% elänyt yli 10-vuotiaaksi
14% elänyt yli 13-vuotiaaksi

Suomalainen luonnetesti

Luonnetestissä koira arvostellaan pistein välillä -3 ja +3, kahdeksalla eri osa-alueella (+ ampuminen). Loppupistemäärä max. 300 muodostetaan ynnäämällä eri osa-alueiden kertoimilla lasketut pisteet. Hollanninpaimenkoirilla hyväksytty luonnetestitulos on vähintään 75 pistettä ja osa-alueet 2, 5, 8, ja 9 – terävyys, hermorakenne, luoksepäästävyys ja ampuminen – plussalla. Tässä tilastossa käsitellään lähinnä korkeiden kertoimien osa-alueita (toimintakyky, hermorakenne, luoksepäästävyys) joissa suurimmalla kapasiteetilla saa aina suurimmat pisteet.

Vain ampuminen pisteytettiin erillisenä ja erikoisena osa-alueenaan välille +2 ja -2 niin, että laukausvarma on 2, laukauskokematon on 1, paukkuärtyisä 0, laukausaltis -1 ja laukausarka -2. Luonnetestin arvostelussa paukkuärtyisä riittää vielä hyväksyttyyn tulokseen.

Tilastossa on mukana kaikki Suomessa testatut lyhyt- ja pitkäkarvat vuodesta 1996 lähtien, ~640 koiraa.

Hollanninpaimenkoirat suomalaisessa luonnetestissä (.pdf)

Lyhytkarvainen

Lyhytkarvoja on testattu vuodesta 1996 lähtien 338.

Loppupistemäärien keskiarvo: 146
Loppupistemäärien mediaani: 150

Hyväksyttyjä: 83%
Hylättyjä: 14%
Keskeytettyjä: 3%

Hylkäykseen johtaneiden syiden osuudet hylätyissä tuloksissa

Lk osa-alueiden keskiarvot

Toimintakyky keskiarvo: 0.87
Hermorakenne keskiarvo: 0.93
Luoksepäästävyys keskiarvo: 2.61
Ampuminen keskiarvo: 1.43

Lk osa-alueiden kehitys

Pitkäkarvainen

Pitkäkarvoja on testattu vuodesta 1996 lähtien 343.

Loppupistemäärien keskiarvo: 132
Loppupistemäärien mediaani: 142

Hyväksyttyjä: 73%
Hylättyjä: 26%
Keskeytettyjä: 1%

Hylkäykseen johtaneiden syiden osuudet hylätyissä tuloksissa

Pk osa-alueiden keskiarvot

Toimintakyky keskiarvo: 0.55
Hermorakenne keskiarvo: 0.86
Luoksepäästävyys keskiarvo: 2.63
Ampuminen keskiarvo: 0.98

Pk osa-alueiden kehitys

MH-luonnekuvaus

MH-kuvauksen tuloksia voidaan tilastoida useamman maan kannasta, sillä testi on käytössä miltei kaikissa Pohjoismaissa. Hollanninpaimenkoirien kuvauspöytäkirjoja on saatavissa Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Yhteensä koiran käyttäytymistä testissä kuvataan 33:ssa momentissa, mutta pisteet voidaan jakaa esimerkiksi viiteen eri momenteista yhdistettyyn viralliseen osa-alueeseen: sosiaalisuus, rohkeus/uteliaisuus, leikkisyys, kiinnostus taka-ajoon ja aggressiivisuus. Näiden lisäksi MH-kuvauspöytäkirja ottaa kantaa moneen muuhunkin ominaisuuteen, kuten äänien käsittelyyn, paineensieto- ja rauhoittumiskykyyn.

MH:ssa jokainen momentti pisteytetään välillä 1-5, joista suurin luku merkitsee aina suurinta reaktiota. Loppupistemäärää ei ole, eikä testissä ole hyväksytty/hylätty vaihtoehtoja. Keskeytetyn testin saa uusia. Tilastossa on tällä hetkellä mukana yhteensä ~420 hollanninpaimenkoiraa Pohjoismaiden laajuudelta.

Lyhytkarvainen

2008 lähtien MH-kuvaustuloksia Suomessa: 65
1996 lähtien MH-kuvaustuloksia Ruotsissa: 412
2013 lähtien MH-kuvaustuloksia Norjassa: 7

Keskeytettyjä kuvauksia: 1%

Lk osa-alueet

Sosiaalisuus keskiarvo: 3.5
Uteliaisuus keskiarvo: 4.0
Leikkisyys keskiarvo: 4.1
Kiinnostus takaa-ajoon keskiarvo: 3.1
Aggressiivisuus keskiarvo: 1.8

Ampuminen keskiarvo: 1.6
Aktiviteetti keskiarvo: 3.4

Lk osa-alueiden kehitys

Pitkäkarvainen

2011 lähtien MH-kuvaustuloksia Suomessa: 45
2001 lähtien MH-kuvaustuloksia Ruotsissa: 62
2012 lähtien MH-kuvaustuloksia Norjassa: 7

Keskeytettyjä kuvauksia: 4%

Pk osa-alueet

Sosiaalisuus keskiarvo: 3.4
Uteliaisuus keskiarvo: 3.4
Leikkisyys keskiarvo: 3.3
Kiinnostus takaa-ajoon keskiarvo: 2.6
Aggressiivisuus keskiarvo: 1.5

Ampuminen keskiarvo: 3.0
Aktiviteetti keskiarvo: 3.2

Pk osa-alueiden kehitys