0
Sosiaalisuus
0
Rohkeus/uteliaisuus
0
Leikkisyys
0
Kiinnostus takaa-ajoon
0
Aggressiivisuus
0
Ampuminen

AC Divine Metaphysics

AC Chimarvamidium

AC Tragedy In Black

AC Darkest Darkness

AC The Five Far Stars

AC On Lycanthropy

AC Ashland Hymns

1 2 3 4 5
1a) KONTAKTI
Tervehtiminen
Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra. Välttää kontaktia, väistää. Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä. Ottaa itse kontaktia, tai vastaa siihen. Mielistelevä kontaktinotossa Hyppii, vinkuu haukkuu jne.
 
1b) KONTAKTI
Yhteistyö
Ei lähde vieraan ihmisen mukaan. / Ei kokeilla. Lähtee mukaan haluttomasti. Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut testinjohtajasta. Lähtee mukaan halukkaasti. Kiinnostuu testinjohtajasta. Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut tjsta.
1c) KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra. / Ei voitu suorittaa loppuun. Väistää tai hakee tukea ohjaajasta. Hyväksyy käsittelyn. Hyväksyy, ja ottaa kontaktia. Hyväksyy, ja vastaa liioitellulla kontaktilla.
1 2 3 4 5
2a) LEIKKI 1
Leikkihalu
Ei leiki – ei osoita kiinnostusta. Ei leiki – osoittaa kiinnostusta. Leikkii – aktiivisuus lisääntyy/vähenee. Leikkii – aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. Leikkii – aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen.
2b) LEIKKI 1
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu esineeseen viiveellä, tai etuhampailla. Tarttuu heti koko suulla. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
2c) LEIKKI 1
Puruote ja taistelutahto
Ei tartu esineeseen. Tarttuu viiveellä – irrottaa/pitää, ei vedä vastaan. Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan. / Korjailee otetta. Tarttuu heti koko suulla, vetää vastaan kunnes testinjohtaja irrottaa. Tarttuu heti koko suulla, vetää, tempoo, ravistaa – kunnes tj irrottaa.
1 2 3 4 5
3a) TAKAA-AJO 1 Ei aloita. Aloittaa, mutta keskeyttää. Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa saalista koko matkan. Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille. Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille.
3a) TAKAA-AJO 2 Ei aloita. Aloittaa, mutta keskeyttää. Aloittaa etenemisen hitaasti, voi lisätä vauhtia, seuraa saalista koko matkan. Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille. Aloittaa heti kovalla vauhdilla, juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille.
3b) TARTTUMINEN 1 Ei kiinnostu / ei juokse perään. Ei tartu, nuuskii saalista. Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä. Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa. Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan väh. 3 sek.
3b) TARTTUMINEN 2 Ei kiinnostu / ei juokse perään. Ei tartu, nuuskii saalista. Tarttuu saaliiseen epäröiden tai viiveellä. Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa. Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan väh. 3 sek.
1 2 3 4 5
4) AKTIVITEETTITASO Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen. Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata. Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja. Tarkkailevainen, toiminnot tai rauhattomuus lisääntyy vähitellen. Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana. / Rauhaton koko ajan.
1 2 3 4 5
5a) ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostu avustajasta. Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja. Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja. Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä. Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä.
5b) ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä. Osoittaa yksittäisiä, 1-2 uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa. Osoittaa yksittäisiä, 1-2 uhkauseleitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa. Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensimmäisessä osassa. Osoittaa useampia uhkauselkeitä osion ensimmäisessä ja toisessa osassa.
5c) ETÄLEIKKI
Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo. Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo. Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo. Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä. Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua.
5d) ETÄLEIKKI
Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta. Ei leiki – osoittaa kiinnostusta. Leikkii, voi tarttua varovasti, mutta ei vedä. Tarttuu, vetää vastaan, voi irroittaa ja tarttua uudelleen. Tarttuu, vetää vastaan, ei irroita.
5e) ETÄLEIKKI
Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta. Kiinnostuu, mutta keskeyttää. On kiinnostunut leikkivästä avustajasta. Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta. Houkuttelee myös passiivista avustajaa leikkimään.
1 2 3 4 5
6a) YLLÄTYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyykistyy ja pysähtyy. Väistää kääntämättä katsettaan pois haalarista. Pakenee enintään 5 metriä. Pakenee enemmän kuin 5 metriä.
6b) YLLÄTYS
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. Osoittaa useita uhkauseleitä. Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä. Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra.
6c) YLLÄTYS
Uteliaisuus
Menee haalarin luo, kun se on laskettu maahan. / Ei mene ajoissa. Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä. Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua.
6d) YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. Pieni niiaus liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla. Pieni niiaus tai nopeuden vaihtelu, pienenee toisen ohituskerran jälkeen. Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina väh. kahdella ohituskerralla. Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla.
6e) YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin. Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla. Pysähtyy. Haistelee tai katselee haalaria vähintään kahdella ohituskerralla. Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee. Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla.
1 2 3 4 5
7a) ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti. Kyykistyy ja pysähtyy. Väistää kääntämättä katsettaan pois. Pakenee enintään 5 metriä. Pakenee enemmän kuin 5 metriä.
7b) ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
Ei mene katsomaan. Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa. Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja seisoo sen vieressä. Menee räminälaitteen luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin. Menee räminälaitteen luo ilman apuja.
7c) ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä. Pieni niiaus liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla. Pieni niiaus tai nopeuden vaihtelu, pienenee toisen ohituskerran jälkeen. Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina väh. kahdella ohituskerralla. Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla.
7d) ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan. Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla. Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohituskerralla. Puree laitetta tai leikkii sen kanssa. Kiinnostus vähenee. Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla.
1 2 3 4 5
8a) AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä. Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä. Osoittaa useita uhkauseleitä. Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä. Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra.
8b) AAVEET
Tarkkaavaisuus
Yksittäisiä vilkaisuja, sen jälkeen ei kiinnostusta. / Ei kiinnostu lainkaan. Katselee aaveita silloin tällöin. Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista. Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja. Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan.
8c) AAVEET
Pelko
On ohjaajan edessä tai sivulla. On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkan ottoa. On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä. On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä. Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta. / Pakenee.
8d) AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois. / Ei mene ajoissa. Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa. Menee katsomaan kun ohjaaja seisoo vieressä. Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin. Menee katsomaan ilman apuja.
8e) AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen
Torjuu kontaktia. / Ei mene ajoissa. Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen. Vastaa avustajan tarjoamaan kontaktiin. Ottaa itse kontaktia avustajaan. Innostunutta kontaktinottoa avustajaan, esim. hyppii tai vinkuu.
1 2 3 4 5
9a) LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki – ei osoita kiinnostusta. Ei leiki – osoittaa kiinnostusta. Leikkii – aktiivisuus lisääntyy/vähenee. Leikkii – aloittaa nopeasti ja on aktiivinen. Leikkii – aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen.
9b) LEIKKI 2
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen. Ei tartu, nuuskii esinettä. Tarttuu esineeseen viiveellä, tai etuhampailla. Tarttuu heti koko suulla. Tarttuu heti, nappaa esineen vauhdista.
1 2 3 4 5
10) AMPUMINEN Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön. Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön. Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen. Keskeyttää leikin/passiivisuuden, lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms. kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen. Häiriintynyt, pelokas / yrittää paeta / Ohjaaja luopuu ampumisesta.