Kerään dataa tilastoitavaksi ihan kaikenlaisista aiheista – useimmiten julkisesti saatavien tietojen tai omien havaintojeni kautta, mutta joskus myös talkoisiin osallistuvien koiranomistajien avulla (eli jos sinulla on dataa esim. joistakin näistä aiheista, tiedät mailiosoitteeni! Tiedäthän?). Kiitos siitä! Kokoan valmistuneita, päivityksen alla olevia tilastoja tänne sitä mukaan kun niitä saan pyöräytettyä. Syvempiä analyyseja saattaa silloin tällöin löytyä esim. blogin puolelta. Yksittäisten koirien nimiä tällä sivulla ei tulla koskaan mainitsemaan, ja tilastoharhaa pyritään välttämään julkaisemalla tietoja vasta kun aineistoa on tarpeeksi (lukumäärät mainittu kussakin osassa erikseen).

Päivitetty 14-01-2019

Lonkkakuvaustuloksia kaikkialta maailmasta: ~1300 pitkäkarvaa ja ~3300 lyhytkarvaa. Kuvaustulokset on pisteytetty indeksointia varten tilastossa niin, että A on viisi pistettä, B on neljä pistettä jne. FCI:n ohjeistuksessa A tai B-arvosanan saa lonkka, jonka Norberg-aste on n. 105 tai yli, joten joitakin ulkomaisia tuloksia on jouduttu mukauttamaan alaspäin tämän selkeyttämiseksi (tietyissä maissa arvosanan A voi saada jopa Norberg-asteella <100). Jos ei ole tämän kanssa samaa mieltä, voi jättää pisteytyksiä käyttävät kohdat näissä tilastoissa kokonaan huomiotta ja katsoa vain puhtaasti loppuarvosanat laskevia lonkkavikaprosentteja.

* FCI C-D-E tai OFA Borderline-Mild-Severe

LYHYTKARVAINEN 2010-

2010 lähtien syntyneet koirat:

Lonkkavikaprosentti *: 6
Pisteytysten keskiarvo: 4.66

2010 lähtien syntyneet Suomessa kuvatut:

Lonkkavikaprosentti: 13
Pisteytysten keskiarvo: 4.54

LYHYTKARVAINEN 2000-2009

2000-2009 syntyneet koirat:

Lonkkavikaprosentti: 8
Pisteytysten keskiarvo: 4.58

2000-2009 syntyneet Suomessa kuvatut:

Lonkkavikaprosentti: 12
Pisteytysten keskiarvo: 4.63

LK LONKKAVIKA% SYNTYMÄVUOSITTAIN

PITKÄKARVAINEN 2010-

2010 lähtien syntyneet koirat:

Lonkkavikaprosentti *: 15
Pisteytysten keskiarvo: 4.42

2010 lähtien syntyneet Suomessa kuvatut:

Lonkkavikaprosentti: 29
Pisteytysten keskiarvo: 4.08

PITKÄKARVAINEN 2000-2009

2000-2009 syntyneet koirat:

Lonkkavikaprosentti: 18
Pisteytysten keskiarvo: 4.29

2000-2009 syntyneet Suomessa kuvatut:

Lonkkavikaprosentti: 33
Pisteytysten keskiarvo: 3.93

PK LONKKAVIKA% SYNTYMÄVUOSITTAIN

Päivitetty 14-01-2019

Välimuotoinen lanne-ristinikama on vielä hyvin vaikea tilastoinnin aihe, sillä virallisia lausuntoja on annettu vasta vähän aikaa ja vain muutamassa Euroopan maassa. Ristiluun alueen muutoksia on kuitenkin tavattu Suomessa koko rodun olemassaolon ajan, ja etenkin epäsymmetriset versiot voivat olla haitallisia koiran hyvinvoinnille.

Suomessa käytetään asteikkoa LTV0 (ei muutoksia), LTV1 (jakautunut ristiluun keskiharjanne, nykytietämyksen valossa kosmeettinen haitta), LTV2-3 (symmetrinen ja epäsymmetrinen välimuotoinen nikama) ja LTV4 (ylimääräinen tai puuttuva viimeinen lannenikama). * Ylimääräisiä tai puuttuvia nikamia ei toistaiseksi luokitella välimuotoisiksi nikamiksi muualla, eli niistä ei juurikaan saa tietoa Suomen ulkopuolelta.

Tällä hetkellä LTV-tilastossa on ~520 hollanninpaimenkoiraa.

LYHYTKARVAINEN

Suomesta on kirjattu 155 virallista LTV-lausuntoa.

Vailla huomautettavaa: 84%
Ei muutoksia tai vain lievä muutos: 90%
Symmetrinen tai epäsymmetrinen välimuotoinen nikama: 6%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia: 4%

LYHYTKARVAT, KOKO TILASTO

Tässä on otettu huomioon myös tulokset muista maista sekä epäviralliset tiedot.

Vailla huomautettavaa: 81%
Ei muutoksia tai vain lievä muutos: 86%
Symmetrinen tai epäsymmetrinen välimuotoinen nikama: 12%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia: 2% *

PITKÄKARVAINEN

Suomesta on kirjattu 67 virallista LTV-lausuntoa.

Vailla huomautettavaa: 91%
Ei muutoksia tai vain lievä muutos: 97%
Symmetrinen tai epäsymmetrinen välimuotoinen nikama: 3%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia:

PITKÄKARVAT, KOKO TILASTO

Tässä on otettu huomioon myös tulokset muista maista sekä epäviralliset tiedot.

Vailla huomautettavaa: 91%
Ei muutoksia tai vain lievä muutos: 95%
Symmetrinen tai epäsymmetrinen välimuotoinen nikama: 4%
Liikaa tai liian vähän lannenikamia: 1% *

Päivitetty 14-01-2019

Tähän tilastoon on kerätty lyhyt- ja pitkäkarvaisten kuolinsyitä ja -ikiä kaikkialta maailmasta. Tällä hetkellä tilasto käsittää ~1500 kuolinaikaa ja ~800 kuolinsyytä, joka antaa jo hyvän kuvan muunnosten keskimääräisistä kuolini’istä ja tavallisimmista kuolinsyistä.

LYHYTKARVAINEN, KUOLINIÄT

Keskimääräinen kuolinikä kuukausissa: 95
Keskimääräinen kuolinikä vuosissa: 7.9

Mediaani kuolinikä vuosissa: 8.2

% elänyt yli 4-vuotiaaksi: 75%
% elänyt yli 7-vuotiaaksi: 58%
% elänyt yli 10-vuotiaaksi: 40%

LYHYTKARVAINEN, KUOLINSYYT

10 yleisintä kuolinsyykategoriaa ja niiden keski-iät vuosissa:

17% Tapaturma tai liikennevahinko 3.0
16% Kasvainsairaudet, syöpä 8.3
12% Lopetus käytös- ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi 4.3
12% Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 14.3
8% Selkäsairaus 7.5
5% Luusto- ja nivelsairaus 5.9
5% Kuollut tai lopetettu ilman sairauden diagnoosia 6.7
4% Maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus 5.9
3% Hermostollinen sairaus 4.6
3% Sydänsairaus 6.6

LK SURVIVORSHIP CURVE

PITKÄKARVAINEN, KUOLINIÄT

Keskimääräinen kuolinikä kuukausissa: 106
Keskimääräinen kuolinikä vuosissa: 8.9

Mediaani kuolinikä vuosissa: 9.8

% elänyt yli 4-vuotiaaksi: 85%
% elänyt yli 7-vuotiaaksi: 71%
% elänyt yli 10-vuotiaaksi: 49%

PITKÄKARVAINEN, KUOLINSYYT

10 yleisintä kuolinsyykategoriaa ja niiden keski-iät vuosissa:

29% Kasvainsairaudet, syöpä 9.1
18% Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 12.8
13% Tapaturma tai liikennevahinko 3.7
9% Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 6.5
8% Kuollut tai lopetettu ilman sairauden diagnoosia 7.6
5% Selkäsairaus 6.6
4% Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiröiden vuoksi 3.9
4% Sydänsairaus 6.1
3% Hermostollinen sairaus 10.9
3% Luusto- ja nivelsairaus 6.5

PK SURVIVORSHIP CURVE

Päivitetty 11-12-2018

Suomalaisessa luonnetestissä koira arvostellaan pistein välillä -3 ja +3, kahdeksalla eri osa-alueella (+ ampuminen). Loppupistemäärä (max. 300) lasketaan eri osa-alueiden kertoimia hyväksikäyttämällä ja ynnäämällä näin saadut pistemäärät yhteen. Hollanninpaimenkoirilla hyväksytty luonnetestitulos on vähintään 75 pistettä ja osa-alueet 2, 5, 8, ja 9 plussalla. Tässä tilastossa käsitellään lähinnä korkeiden kertoimien osa-alueita (toimintakyky, hermorakenne, luoksepäästävyys) joissa suurimmalla kapasiteetilla saa aina suurimmat pisteet.

Vain ampuminen pisteytettiin erillisenä ja erikoisena osa-alueenaan välille +2 ja -2 niin, että laukausvarma on 2, laukauskokematon on 1, paukkuärtyisä 0, laukausaltis -1 ja laukausarka -2. Luonnetestin arvostelussa paukkuärtyisä riittää vielä hyväksyttyyn tulokseen.

Tilastossa on mukana kaikki Suomessa testatut lyhyt- ja pitkäkarvat vuodesta 1996 lähtien, ~640 koiraa.

LYHYTKARVAINEN

Lyhytkarvoja on testattu vuodesta 1996 lähtien 307.

Loppupistemäärien keskiarvo: 143
Loppupistemäärien mediaani: 144

Hyväksyttyjä: 81%
Hylättyjä: 15%
Keskeytettyjä: 4%

Alla hylkäykseen johtaneiden syiden osuudet hylätyissä testituloksissa.

LYHYTKARVAT, 1) TOIMINTAKYKY

Kaikkien testitulosten keskiarvo: 0.83

Muutos keskiarvoissa 4 v ajanjaksoissa:

1996-1999 1.42
2000-2003 0.92 -0.50
2004-2007 0.44 -0.48
2008-2011 0.61 +0.17
2012-2015 1.05 +0.44
2016- 1.08 +0.03

LYHYTKARVAT, 5) HERMORAKENNE

Kaikkien testitulosten keskiarvo: 0.92

Muutos keskiarvoissa 4 v ajanjaksoissa:

1996-1999 1.00
2000-2003 0.94 -0.06
2004-2007 0.86 -0.08
2008-2011 0.97 +0.11
2012-2015 0.89 -0.08
2016- 0.92 +0.03

LYHYTKARVAT, 8) LUOKSEPÄÄSTÄVYYS

Kaikkien testitulosten keskiarvo: 2.60

Muutos keskiarvoissa 4 v ajanjaksoissa:

1996-1999 2.75
2000-2003 2.69 -0.06
2004-2007 2.64 -0.05
2008-2011 2.68 +0.04
2012-2015 2.48 -0.20
2016- 2.52 +0.04

LK LUONNETESTIT, MUUTOS OSA-ALUEILLA 2) 5) 8)

Tässä sama esitettynä graafisessa muodossa. Keskeytetyt testit eivät ole tässä tilastossa mukana.

LYHYTKARVAT, AMPUMINEN

Kaikkien testitulosten keskiarvo: 1.40

Muutos keskiarvoissa 4 v ajanjaksoissa:

1996-1999 1.83
2000-2003 1.59 -0.24
2004-2007 1.38 -0.21
2008-2011 1.56 +0.18
2012-2015 1.02 -0.54
2016- 1.35 +0.33

PITKÄKARVAINEN

Pitkäkarvoja on testattu vuodesta 1996 lähtien 330.

Loppupistemäärien keskiarvo: 131
Loppupistemäärien mediaani: 142

Hyväksyttyjä: 72%
Hylättyjä: 26%
Keskeytettyjä: 1%

Alla hylkäykseen johtaneiden syiden osuudet hylätyissä testituloksissa.

PITKÄKARVAT, 1) TOIMINTAKYKY

Kaikkien testitulosten keskiarvo: 0.54

Muutos keskiarvoissa 4 v ajanjaksoissa:

1996-1999 1.00
2000-2003 0.91 -0.09
2004-2007 0.39 -0.52
2008-2011 0.45 +0.06
2012-2015 0.52 +0.07
2016- 0.11 -0.41

PITKÄKARVAT, 5) HERMORAKENNE

Kaikkien testitulosten keskiarvo: 0.86

Muutos keskiarvoissa 4 v ajanjaksoissa:

1996-1999 1.20
2000-2003 0.93 -0.27
2004-2007 0.74 -0.19
2008-2011 0.76 +0.02
2012-2015 0.79 +0.03
2016- 0.87 +0.08

PITKÄKARVAT, 8) LUOKSEPÄÄSTÄVYYS

Kaikkien testitulosten keskiarvo: 2.62

Muutos keskiarvoissa 4 v ajanjaksoissa:

1996-1999 2.83
2000-2003 2.76 -0.07
2004-2007 2.58 -0.18
2008-2011 2.55 -0.03
2012-2015 2.55 0.00
2016- 2.63 +0.08

PK LUONNETESTIT, MUUTOS OSA-ALUEILLA 2) 5) 8)

Tässä sama esitettynä graafisessa muodossa. Keskeytetyt testit eivät ole tässä tilastossa mukana.

PITKÄKARVAT, AMPUMINEN

Kaikkien testitulosten keskiarvo: 0.99

Muutos keskiarvoissa 4 v ajanjaksoissa:

1996-1999 1.58
2000-2003 0.98 -0.60
2004-2007 1.03 +0.05
2008-2011 1.15 +0.12
2012-2015 0.71 -0.44
2016- 0.74 +0.03

Päivitetty 15-12-2018

MH-kuvauksen tuloksia voidaan tilastoida useamman maan kannasta, sillä testi on käytössä miltei kaikissa Pohjoismaissa. Hollanninpaimenkoirien kuvauspöytäkirjoja on saatavissa Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Yhteensä koiran käyttäytymistä testissä kuvataan 33:ssa momentissa, mutta pisteet voidaan jakaa esimerkiksi viiteen eri momenteista yhdistettyyn viralliseen osa-alueeseen: sosiaalisuus, rohkeus/uteliaisuus, leikkisyys, kiinnostus taka-ajoon ja aggressiivisuus. Näiden lisäksi MH-kuvauspöytäkirja ottaa kantaa moneen muuhunkin ominaisuuteen, kuten äänien käsittelyyn, paineensieto- ja rauhoittumiskykyyn.

MH:ssa jokainen momentti pisteytetään välillä 1-5, joista suurin luku merkitsee aina suurinta reaktiota. Loppupistemäärää ei ole, eikä testissä ole hyväksytty/hylätty vaihtoehtoja. Keskeytetyn testin saa uusia. Tilastossa on tällä hetkellä mukana yhteensä ~420 hollanninpaimenkoiraa Pohjoismaiden laajuudelta.

LYHYTKARVAINEN

2008 lähtien MH-kuvaustuloksia Suomessa: 55
1996 lähtien MH-kuvaustuloksia Ruotsissa: 350
2013 lähtien MH-kuvaustuloksia Norjassa: 2

Keskeytettyjä kuvauksia: 1%

LK VARSINAISET OSA-ALUEET

Kaikki Suomi Ruotsi <1.5 >4.5
Sosiaalisuus 3.5 3.5 3.5 0.2% 1.5%
Rohkeus/uteliaisuus 4.0 3.7 4.0 0.0% 22.4%
Leikkisyys 4.1 3.5 4.2 0.5% 25.8%
Kiinnostus takaa-ajoon 3.1 2.4 3.2 14.3% 1.2%
Aggressiivisuus 1.8 1.7 1.8 32.9% 0.2%

LK YKSITTÄISET

Kaikki Suomi Ruotsi 1.0 5.0
Aktiviteetti 3.4 3.2 3.4 0% 10.1%
Ampuminen 1.5 2.5 1.4 72.2% 4.2%

LK LISÄTIEDOT *

Kaikki Suomi Ruotsi
Ääniherkkyys 2.0 2.7 1.9
Jäljellejäävät reaktiot 1.4 1.5 1.4
Paine 0.3 0.6 0.2

PITKÄKARVAINEN

2011 lähtien MH-kuvaustuloksia Suomessa: 33
2001 lähtien MH-kuvaustuloksia Ruotsissa: 61
2012 lähtien MH-kuvaustuloksia Norjassa: 4

Keskeytettyjä kuvauksia: 4%

PK VARSINAISET OSA-ALUEET

Kaikki Suomi Ruotsi <1.5 >4.5
Sosiaalisuus 3.4 3.4 3.4 0.0% 2.0%
Rohkeus/uteliaisuus 3.4 3.3 3.4 1.0% 5.1%
Leikkisyys 3.4 3.3 3.4 0.0% 1.0%
Kiinnostus takaa-ajoon 2.5 2.2 2.6 26.5% 0.0%
Aggressiivisuus 1.5 1.4 1.6 57.1% 0.0%

PK YKSITTÄISET

Kaikki Suomi Ruotsi 1.0 5.0
Aktiviteetti 3.2 3.1 3.2 0% 8.2%
Ampuminen 3.0 3.3 2.8 19.4% 20.4%

PK LISÄTIEDOT *

Kaikki Suomi Ruotsi
Ääniherkkyys 3.2 3.5 3.2
Jäljellejäävät reaktiot 1.6 1.4 1.7
Paine 0.5 0.5 0.5

Osa-alueet muodostetaan MH-kuvauksen eri momenteista seuraavasti: SOSIAALISUUS = 1a-1c keskiarvo, ROHKEUS/UTELIAISUUS = 6a, 6c-6d, 7a-7c & 8d keskiarvo joista 6a, 6d, 7a, 7c käänteisenä, LEIKKISYYS = 2a-2c & 9a-9b keskiarvo, KIINNOSTUS TAKAA-AJOON = kaikki osion 3 momentit keskiarvo, AGGRESSIIVISUUS = 5b, 6b & 8a keskiarvo.

* Osa-alueet lisätiedot -otsikon alla: ÄÄNIHERKKYYS = 7a & 10 keskiarvo, JÄLJELLEJÄÄVÄT REAKTIOT = 6d-6e & 7c-7d, PAINE = 9a & 9b summa vähennetään 2a & 2b summasta, jolloin <0 = 0. Nämä eivät ole virallisia osa-alueita, mutta antavat tilastointiin lisätietoa testipöytäkirjan kuvaamasta kokonaisuudesta.